Bezpieczeństwo Google Ads – co pokazują raporty, a co praktyka?

W marcu br. został opublikowany coroczny raport firmy Google na temat jej działań mających na celu zapobieganie złośliwemu wykorzystywaniu platform reklamowych. Jak dokładnie wyglądają wyniki, którymi chwali się globalny gigant branży internetowej? Czy faktycznie liczby zapisane w raporcie przekładają się na rzeczywisty stan bezpieczeństwa w systemie Google Ads? W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera wysiłki zespołów Google, aby zachować ład i porządek w zakresie wyświetlania reklam? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Sztuczna inteligencja w służbie utrzymania porządku

W 2023 roku główną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa w ramach Google Ads odgrywała generatywna sztuczna inteligencja (AI) o nazwie Gemini. Pozwoliła znacznie usprawnić wysiłki w zakresie egzekwowania prawa. Wykorzystuje ona techniki deep learningu i ogromne zbiory danych do zrozumienia, podsumowania, generowania oraz przewidywania nowych treści. AI opiera zatem swoje funkcjonowanie w zakresie zachowania bezpieczeństwa właśnie na setkach tysięcy przykładów naruszających zasady. Dzięki temu udaje się jej przede wszystkim w szybki sposób wykryć i zablokować miliardy złych reklam, a także wychwycić ważne niuanse w treściach, których zespoły Google ds. bezpieczeństwa nie są w stanie same w sprawny sposób zinterpretować.

AI w realnym działaniu

Dobrym przykładem skutecznego działania sztucznej inteligencji w sprawie zachowania porządku w systemie Google Ads są jej starania w egzekwowaniu zasad dotyczących niewiarygodnych roszczeń finansowych. Obejmują one reklamy promujące programy szybkiego wzbogacenia się. Dzięki temu, że sztuczna inteligencja jest w stanie szybciej rozpoznać nowe trendy w usługach finansowych, a także zidentyfikować wzorce działania firm mających złe zamiary, udało się usprawnić pracę zespołów Google w zakresie stawiania czoła pojawiającym się zagrożeniom finansowym. AI pozwala na sprawniejsze odróżnianie legalnych usług od tych fałszywych. Poza tym umożliwia szybkie skalowanie zautomatyzowanych systemów egzekwowania prawa w celu zwalczania jakichkolwiek oszustw. Jest to bardzo istotne ze względu na szybkie tempo i stale zmieniający się charakter trendów finansowych. Dobra optymalizacja działań sztucznej inteligencji przekłada się na skuteczną walkę z oszustami.
Bezpieczeństwo Google Ads

Podjęte działania przez Google w celu zapobiegania oszustwom

Z powodu stale wzrastającej liczby oszustw na platformach internetowych, Google nieustannie podejmuje działania w celu zaktualizowania praw mających uchronić użytkowników przed nielegalnymi praktykami. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Zasady ograniczonego wyświetlania reklam

W listopadzie ub.r. zostały wprowadzone zasady ograniczonego wyświetlania reklam, które zabezpieczają potencjalnych nabywców poprzez ograniczenie zasięgu mniej znanych reklamodawców. Za sprawą tej aktualizacji wprowadzono okres „poznania” firm zamieszczających po raz pierwszy swoje treści promocyjne w systemie Google Ads. Zgodnie z nowymi zasadami reklamodawcy niemający jeszcze udokumentowanej historii dobrego zachowania, w pewnych okolicznościach mogą być słusznie lub nieukarani ograniczeniem liczby wyświetlania ich reklam. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieje niejasny związek między nimi a marką, do której się odnoszą. Takie podejście pomaga budować zaufanie użytkowników do firm mających dobre intencje, ograniczając jednocześnie zasięg nieuczciwych podmiotów i zmniejszając ryzyko pojawiania się reklam wprowadzających w błąd.

Zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd

Pod koniec 2023 r. pojawił się nowy rodzaj oszustwa, który polega na prowadzeniu kampanii reklamowych poprzez nielegalne wykorzystanie podobizn osób publicznych. Google zauważywszy zagrożenie, utworzył dedykowany tej sprawie zespół. W trakcie intensywnej pracy nad zwalczaniem nielegalnych praktyk udało się przeszkolić zautomatyzowane modele AI do egzekwowania prawa pod kątem wykrywania podobnych reklam. Jednocześnie rozpoczęto również usuwanie ich na dużą skalę. W celu zwiększenia skuteczności tych działań zaktualizowano zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd. Umożliwiły one szybkie zawieszanie kont nieuczciwych podmiotów.

Centrum przejrzystości reklam

W 2023 r. uruchomiono również Centrum przejrzystości reklam (ang. Ads Transparency Center). Stanowi ono bazę wszystkich treści promocyjnych pochodzących od zweryfikowanych reklamodawców. Dzięki temu użytkownicy w łatwy i szybki sposób mogą dowiedzieć się więcej o reklamach, które widzą w wyszukiwarce czy na YouTube.

Skuteczność działań Google w liczbach

Według deklaracji firmy Google w 2023 r. zostało zablokowanych lub usuniętych ponad 5,5 miliarda reklam i 12,7 miliona kont reklamodawców. Mają być to liczby jednoznacznie przewyższające te, które udało się uzyskać za 2022 r. Jeśli mowa o wpływie sztucznej inteligencji na całokształt wyników skuteczności za zeszły rok, wygląda to w następujący sposób. Ponad 90% egzekwowania zasad na poziomie strony wydawcy rozpoczęło się od wykorzystania modeli uczenia maszynowego, w tym najnowszych programów opartych na sztucznej inteligencji. Zatem oddziaływanie AI na efektywność podjętych kroków jest ogromna.

Wyniki z raportów a praktyka

Stan bezpieczeństwa systemu Google Ads w praktyce, najlepiej podsumowuje Łukasz Ratajczyk, Koordynator Działu Technicznego Ads – który jasno wskazuje niedociągnięcia w pracy tego skomplikowanego systemu:

Dzięki sztucznej inteligencji Google rozwija swoje algorytmy na wielu płaszczyznach, m.in. w kwestii generowania lepszych kreacji reklamowych. Dotyczy to też egzekwowania zasad. W przypadku sprawdzania zasobów reklamowych pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi Google mamy możliwość przetestowania ewentualnych odrzuceń reklam przed podjęciem współpracy z klientem. To, z punktu widzenia Agencji na pewno duży atut i argument dla potencjalnego klienta.

Z drugiej strony częste są przypadki, gdzie identyczna reklama w kampanii, na poziomie różnych grup reklam bywa zatwierdzona, ograniczona lub odrzucona – to daje do myślenia, czy algorytmy AI są już na takim poziomie, aby móc uniwersalnie ocenić reklamę jako zgodną lub niezgodną z zasadami. Często bywa, że branża obciążona ograniczeniami w Google Ads, ma kampanię, w której reklamy początkowo system zatwierdza (a po kilku/kilkunastu dniach od startu kampanii odrzuca). W związku z tym wydaje się, że póki co nie ma jednolitego wzorca weryfikacji, który byłby uniwersalny.

Osobną kwestią jest sprawa weryfikacji reklamodawców. Od pewnego czasu Google, na większości kont wymaga wysłania dodatkowego, bardzo szczegółowego formularza odnośnie relacji reklamodawcy z firmą odpowiadającą za kreację, oraz wyjaśnienie powiązań między właścicielem marki a firmą/spółką promującą dane usługi lub produkty. W tym przypadku również brakuje jednomyślności, gdyż niekiedy bywa, że uzupełniony wg przyjętego wzorca/schematu formularz bywa odrzucony – rzekomo z powodów: niewystarczającej dokumentacji czy np. niejasnego powiązania między firmą a właścicielem marki – nawet pomimo dosyć szczegółowego opisu sytuacji.

Podsumowując, algorytmy sztucznej inteligencji pomagają w wykrywaniu nadużyć, przekroczenia zasad. Również w przypadku potencjalnych klientów pomagają wykryć ewentualne naruszenia zasad reklam. Pomimo tego, że system nie działa jeszcze idealnie, z nadzieją jednak patrzymy na to co przyniesie przyszłość (również w kontekście przyszłej wersji Google Merchant – Google Merchant Center Next, gdzie Google zapowiada wprowadzenie modułu Product Studio, przeznaczonego do ulepszania zdjęć pod kątem bardziej atrakcyjnych kreacji produktowych, co może przyczynić się do zwiększenia współczynnika konwersji w kampaniach produktowych).

Czy Google “daje radę” w kwestiach bezpieczeństwa?

Walka z fałszywymi reklamami wymaga ciągłego wysiłku i starań, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Nieuczciwe firmy działają w coraz bardziej wyrafinowany sposób i na szerszą skalę, stosując nowe taktyki, takie jak deepfakes. Google, aby sprostać nowym wyzwaniom rzucanym przez oszustów, przeznacza nowe zasoby, które inwestuje w technologię wykrywania nadużyć w systemie Google Ads. Warto wspomnieć, że światowy gigant współpracuje również z organizacjami takimi, jak Global Anti-Scam Alliance i Stop Scams UK, aby ułatwić wymianę informacji oraz chronić konsumentów na całym świecie. Jednakże na ten moment pozostaje jeszcze trochę do zrobienia w kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa w systemie Google Ads, aby przede wszystkim nie karał on też uczciwych podmiotów chcących opublikować swoją reklamę, a także, aby sprawniej i skuteczniej egzekwował prawo wobec osób niemających uczciwych zamiarów.